Powiększony języczek – jak leczyć?


Wycięcie chirurgiczne nie jest zalecane w przypadku tonsilektomii językowej

tonsillektomia językowa to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu migdałków. Migdałki są ważną częścią układu odpornościowego człowieka i odpowiadają za ochronę organizmu przed wirusami i bakteriami. Jednak ich funkcja zaczyna się zmniejszać po okresie dojrzewania. Może to tłumaczyć, dlaczego u niektórych dorosłych pojawiają się nawracające ataki zapalenia migdałków. Zabieg wymaga znieczulenia ogólnego i istnieje pewne ryzyko infekcji i problemów krótkoterminowych.

Migdałki językowe są organami o owalnym kształcie u podstawy języka. Kiedy rosną zbyt duże, mogą zapadać się drogi oddechowe i powodować chrapanie i bezdech senny. Zabieg tonsillektomii językowej jest zwykle wykonywany na sali operacyjnej podczas snu pacjenta.

Aby ustalić, czy przerost migdałka językowego jest podstawową przyczyną OSA, lekarz przeprowadzi badanie przedmiotowe i pełny wywiad. Większość kandydatów do tonsilektomii językowej przeszła T&A lub ma małe migdałki. Jednak konserwatywne interwencje mogą być alternatywą dla chirurgicznego wycięcia. Na przykład, pacjent może odnieść korzyść z zastosowania maszyny CPAP lub endoskopii snu z lekiem. Procedury te mogą zidentyfikować źródło niedrożności i pozwalają chirurgowi określić, czy konieczne jest dalsze leczenie.

Podczas zabiegu może wystąpić krwawienie, ale zazwyczaj nie jest ono poważne. Lekarz poda antybiotyk i środek antyseptyczny przed zabiegiem, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. W okresie rekonwalescencji pacjenci mogą powrócić do normalnej diety. Jednak nie powinni wznowić uciążliwych działań przez dwa tygodnie. Jeśli jednak w tym czasie zacznie się tworzyć jasnoczerwona krew lub ropa, pacjent powinien udać się na pogotowie. W niektórych przypadkach konieczna będzie operacja zatrzymania krwawienia.

tonsillektomia językowa jest skutecznym leczeniem chirurgicznym dziecięcego OSA. Wykazano, że zabieg ten poprawia AHI i minimalne wysycenie tlenem. Powikłania pooperacyjne są jednak częste i muszą być ściśle monitorowane. Tak więc, ważne jest, aby wybrać procedurę ostrożnie. Ważne jest zrozumienie, że tonsilektomia językowa nie jest lekarstwem na OSA.

Chirurgiczne wycięcie nie powoduje uszkodzenia nerwu

Nerw językowy jest częścią nerwu trójdzielnego i zaopatruje błony śluzowe dziąsła językowego żuchwy i dna jamy ustnej oraz ipsilateralne dwie trzecie języka. Przewodzi również unerwienie parasymoniczne do gruczołów ślinowych. Jednak jego położenie i anatomia sprawiają, że jest on podatny na urazy.

Pomiędzy migdałkiem językowym a tkanką miękką znajdowała się płaszczyzna, do której można uzyskać dostęp w celu interwencji chirurgicznej. Płaszczyzna ta została wykorzystana do sekcji pięciu głów kadawerów i opracowania techniki tonsillektomii językowej wspomaganej robotem.

Procedura chirurgiczna jest skuteczna w zmniejszaniu objętości języka i maksymalizacji wielkości dróg oddechowych. Dzieci ze znacznym przerostem języka mogą być kandydatami do tej techniki. Zabieg może być wykonany z użyciem otwartego nacięcia lub minimalnie inwazyjnie w podejściu podśluzówkowym. Operacja podśluzówkowa ma wskaźnik powodzenia 60%, ale jest związana z ryzykiem. Istnieje ryzyko wystąpienia obrzęku dróg oddechowych i krwiaka. Ponadto istnieje możliwość rozwoju ropnia.

Mimo że do wykonania tego zabiegu konieczne jest nacięcie w linii środkowej, okolica położona głęboko przy migdałkach nie stanowi tak dużego oporu dla siły podczas zabiegu. Ponadto nie ma tam rażąco widocznych struktur nerwowo-naczyniowych. Dodatkowo, może istnieć bezpośrednia wizualizacja lub pomoc robota, która może ułatwić dostęp do podstawy języka. Takie podejście może zmniejszyć ryzyko bólu pooperacyjnego, krwawienia i innych powikłań.

W tym badaniu 10 pacjentów z przerostem migdałka językowego o wysokim ryzyku zostało sklasyfikowanych jako respondenci. W tej grupie trzech pacjentów (42,8%) z olbrzymim migdałkiem językowym zostało poddanych skutecznemu leczeniu. Ponadto u dwóch pacjentów z wcześniejszą operacją gruźlicy również uzyskano pomyślny wynik.

Wycięcie chirurgiczne nie powoduje chrapania ani obturacyjnego bezdechu sennego

Jeśli podejrzewasz, że możesz cierpieć na chrapanie lub obturację z powodu powiększonych migdałków lub migdałków, lekarz może zalecić wycięcie chirurgiczne w celu zmniejszenia dolegliwości. Zabieg ten polega na usunięciu nadmiaru tkanki z podniebienia miękkiego i tylnej ściany gardła. Chociaż operacja ta nie jest lekarstwem na chrapanie, może zmniejszyć nasilenie dolegliwości, a nawet zapobiec wystąpieniu OSA.

Chirurg może również usunąć języczek, migdałki i inne części podniebienia miękkiego podczas zabiegu uvulopalatopharyngoplastyki. Procedura ta zwiększa rozmiar dróg oddechowych, co zmniejsza liczbę epizodów bezdechu. Zabieg pozostawia również bliznę, która usztywnia ściany dróg oddechowych i zapobiega zapadaniu się podniebienia miękkiego.

W badaniach klinicznych chrapanie i OSA były leczone za pomocą chirurgicznego wycięcia. Zabieg chirurgiczny poprawił subiektywne i obiektywne miary obu zaburzeń. Zabieg jednoetapowy był jednak bezpieczniejszy i skrócił całkowity czas operacji. Wyeliminowało również konieczność wielokrotnej hospitalizacji i znieczulenia. Konieczne są jednak dalsze badania w celu ustalenia, czy operacja nosa ma korzystny wpływ na pacjentów z chrapaniem lub OSA. Skuteczność operacji nosa może zależeć od cech osobniczych i stylu życia.

W prospektywnym badaniu przeprowadzonym w Korei Kim i współpracownicy wykazali, że wycięcie chirurgiczne nie powoduje chrapania ani OSA. Stwierdzono jednak istotne zmniejszenie średniego wskaźnika AHI i wskaźnika zaburzeń oddychania po zabiegu. Do badania nie włączono pacjentów otyłych i poddawanych innym zabiegom chirurgicznym.

Chociaż wycięcie chirurgiczne nie leczy chrapania ani obturacyjnego bezdechu sennego, może poprawić jakość snu. Choć dolegliwości mogą być przejściowe, mogą mieć długotrwały wpływ na zdrowie i mogą przyczyniać się do rozwoju innych schorzeń.

Chociaż terapia CPAP jest najlepszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, może nie być właściwą opcją dla każdego. Wycięcie chirurgiczne jest zabiegiem inwazyjnym, wymagającym hospitalizacji i niosącym ryzyko. Procedura ta jest skuteczna tylko u 40% pacjentów.

Opcje leczenia

Powiększone migdałki językowe mogą być poważnym stanem medycznym, który może wpływać na jakość życia danej osoby. Odgrywają one ważną rolę w ochronie organizmu przed infekcjami, dlatego ważne jest, aby znaleźć źródło problemu i szukać leczenia tak szybko, jak to możliwe. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować Cię do laryngologa, który będzie w stanie zdiagnozować przyczynę dolegliwości i zaoferować opcje leczenia najlepsze dla Ciebie.

Po pierwsze, należy wiedzieć, że migdałek językowy składa się z tkanki limfoidalnej, która znajduje się u podstawy języka. Te pęczki tkanki mogą powodować ból podczas przełykania, a nawet mogą przeszkadzać w oddychaniu w nocy. W większości przypadków powiększony migdałek językowy jest łagodny, ale czasami może ulec powiększeniu i zapaleniu. Ten rodzaj powiększenia może wystąpić w wyniku infekcji bakteryjnej, choroby, która wpływa na układ limfatyczny lub problemu związanego z gruczołem tarczowym.

Opcje leczenia powiększonego migdałka językowego mogą obejmować adenoidektomię, która usuwa większą część migdałka językowego i otwiera drogę oddechową za językiem. Zabieg ten jest zwykle wykonywany w znieczuleniu ogólnym i nie wymaga nacięć zewnętrznych. Pacjenci zazwyczaj wracają do zdrowia po zabiegu w ciągu siedmiu do dziesięciu dni.

Operacja migdałka językowego może zmniejszyć ryzyko infekcji i zachorowalności. Coraz częściej tonsillektomia językowa jest wykonywana jako uzupełnienie tonsillektomii podniebiennej, co pozwala na większą elastyczność i wizualizację. W przypadku tej procedury odnotowano 100% pięcioletnie przeżycie wolne od choroby.

Migdałki językowe zawierają od 30 do 100 pęcherzyków chłonnych pod nabłonkiem płaskim. Tkanka migdałka językowego rozciąga się od brodawki okalającej do nagłośni. Obecność masy w tym obszarze może wskazywać na nowotwór złośliwy, choć w badaniach obrazowych może być trudna do odróżnienia.

Leczenie chirurgiczne migdałka językowego nie zawsze jest zalecane. Ryzyko związane z tą procedurą obejmuje zakażenie i krwawienie, które mogą być poważne. Na szczęście większość tych powikłań jest niewielka i można im zaradzić bez dodatkowych procedur inwazyjnych.

Podobne tematy